Adana'nın gastronomi yol haritası hazırlanıyor

Çukurova Yeniden Yapılanma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Savaş Ülger, Mersin’den başlayarak Adana, Hatay ve Gaziantep’le devam edip Mardin’e değin uzanan hattın Türkiye’nin gastronomi koridoru olduğunu belirterek, “Adana gastronomisine yön vermeye çalışacağız” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yan olarak faaliyetlerini yürüten Çukurova Yeniden Yapılanma Ajansı göre Adana’nın gastronomisini ve gastronomi turizmini geliştirecek strateji ve etkinlik önerilerini belirlemek nedeniyle “Adana Gastronomi Taktik Toplantısı” düzenlendi.

ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger, toplantıdaki konuşmasında gastronominin önemine değinerek, “Gastronomi, tarih boyunca önemli bir kavram olmuştur. Son yıllarda ülkeler ve bölgeler tarafından gastronominin ekonomik etkisi ve öteki sektör, temalarla gerçekleştirdiği etkileşim nedeniyle özel politikalar oluşturulmaktadır. Avrupa Birliği’ne aza ve namzet ülkeler üzerinde yapılan araştırmalarda; özellikle gastronomi turizminin işletme sayısı, istihdam ve katma bedel gibi konularda ülke ekonomilerine kayda değer katkı maddesi sağladığı belirtilmiştir” ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Ülger, 11. Kalkınma Planında gastronomi turizminin önemi kadar, yöresel mahsul, coğrafi muhabere ve yiyecek güvenliğine de aksan yapıldığını belirterek, “Planda tarım ve gıda ürünlerindeki geleneksel üretim ve gizleme bilgisini gelecek kuşaklara taşıyacak girişimler ve işbirlikleri gibi alanların desteklenmesine devam edileceği bildirilmektedir” dedi.

Gastronominin ön plana çıkmasının, yerel ekonominin canlanmasını sağladığı gibi bölgelerin kendi yemek kültürünün devam ettirilmesine de katkı sağladığına şive yapan Ülger, “Birçok kültürün etkisinde kalmış, bereketli topraklarından birçok ressam, sporcu ve yazan çıkarmış, engin tutku sahibi Adana’nın bu özellikleri gastronomisine de yansımaktadır. Mersin’den başlayarak Adana, Hatay ve Gaziantep’le devam edip Mardin’e dek uzanan hat Türkiye’nin gastronomi koridorudur. Adana’nın herkes ayrı bir define barındıran bu illerin manâlı bir halkasıdır. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantımızda Adana gastronomisine yön vermeye çalışacağız. Belirlenecek olan vizyona, hangi stratejilerle ve faaliyetlerle ulaşabileceğimizi tartışacağız. Bu taktik belgesi ajansımızın takviye mekanizmalarına da yön gösterecektir. Amacımız bir taraftan sektörel yol haritalarını belirlerken dahası takviye programları aracılığıyla ilk kez altyapılar elde etmek üzere ildeki sorun ve ihtiyaçların giderilmesidir. Umarım ilimiz ve bölgemiz için yararlı bir alıştırma olur” biçiminde konuştu.

Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, ilgili paydaşların katılımı ile Adana gastronomisinin güçlü ve zayıf yanları, fırsatları ve tehditleri, bu doğrultuda strateji ve yerinde faaliyet konuları üstünde duruldu, paydaşlarının gösterme ve önerileri alındı.

By Admin

https://escortantalya.xyz bursa escort/ antalya escort/ antalya escort antalya escort