Hititçe kelimeler günümüzde de kullanılıyor

Türkiye’de Hititçe okuyabilen ve yazabilen sayılı halk arasında yer alan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kazıbilim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rukiye Akdoğan, Milattan Önce kullanılan bazı Hititçe kelimelerin anlamlarıyla birlikte değişmeden günümüzde de kullanıldığını söyledi.

Uzun yıllar Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde Hitit Tarihi üstünde çalışan ÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Birim Başkanı Prof. Dr. Rukiye Akdoğan, bazı Hititçe kelimelerin günümüzde de kullanıldığını belirledi. Bunun üzerine bir araştırma yapan Akdoğan, Kazıbilimci Özcan Yıldırım ile birlikte “Hititçe ile Türkiye’de Ahali Ağzından Derleme Eser Sözlüğü’ndeki Benzer Kelimeler Üzerine” isimli bir makale yayınladı.

2019 yılında Kubaba Kazıbilim, Sanat Tarihi, Tarih Dergisi’nde yayınlanan 26 sayfalık makalede, milattan 2 bin yıl önce kullanılan bazı Hititçe kelimelerin günümüzdeki anlamlarına ve hangi yörelerde kullanıldığına değindi.

Prof. Dr. Rukiye Akdoğan, yeni kelimeleri arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Yazının icadıyla kayıt altına alınan ve gelecek nesillere aktarılan kelimelerin bazılarının dilin söz varlığından çıkmasına karşın ahali aralarında yaşıyor olması toplumun hafızasının da zinde olduğunu gösteriyor. Milattan 2 bin yıl önce Anadolu’da konuşulan bir takım kelimeler sözlü kültürle kuşaktan kuşağa aktarılması suretiyle insanların dağarcığında kalmıştır ve bu kelimelere günümüz sözlüklerinde değil de irk ağzında karşılaşmak mümkündür. Türk Dil Kurumu göre 12 deri olarak yayınlanmış Türkiye’de Millet Ağzından Derleme Sözlüğü ile Hititçede kullanılan kelimeleri karşılaştırdığımızda birçok kelimenin halen kullanılmakta olduğunu tespit ettik. Bu Vesile Ile Hititlerden itibaren sürekli kültür birikimi sekteye uğramadan günümüze dek ulaşmıştır” diye konuştu.

“150-200 kelimenin yayın aşaması devam ediyor”

Şu ana dek 60 kelime bulduklarını, 200’e kadar yakın kelimenin de yayınlama aşamasının devam ettiğini bildiren Akdoğan, “Bu çalışmayı Derleme Sözlüğünde Hititçe ile benzer kelimeler bulabilir miyiz diye başlamıştık. Başladığımızda çok fazla benzeşen kelimeler bulduk. Şimdilik sayısı 60 tane dek olan bulduğumuz kelimeleri Kubaba, Kazıbilim, Sanat Tarihi, Tarih Dergisi’nde yayınladık. Keza 150-200 tane daha sözcük bulduk, onların yayın aşaması ise devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Çoğu kelime halen kullanılıyor”

Kelimelerden örnekler veren ÇÜ fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Birim Başkanı Prof. Dr. Rukiye Akdoğan, sonra şunları söyledi:

“Hititçe’de kaka, kaki ya da gaga kelimeleri “diş” anlamındadır, derleme eser sözlüğünde de kak kelimesi “diş, dilim, parça” anlamına geliyor. Bu kelimeler, Bursa, Sakarya, Düzce, Bolu, Kastamonu, Çankırı ve Konya’da derlenmiştir. Halen de kullanılmaktadır. Hititçe’de kiruşa kelimesi “bir çeşitlilik pırasa” anlamındadır, derleme eser sözlüğünde kiriş kelimesi “pırasa, taşlar arasında biten bir ot” biçiminde karşımıza çıkıyor. Yeniden derleme sözlüğünde kiriç veya çiriş şeklinde karşımıza meydana çıkan kelimelerin anlamı “dağ pırasası”dır ve Hititçe’deki anlamıyla benzer olduğu görülmektedir. Bu kelime de Düzce, Bolu, Malatya, Sivas ve Muğla’da derlenmiştir.”

By Admin

https://escortantalya.xyz bursa escort/ antalya escort/ antalya escort antalya escort