24 Kasım'da öğretmenler iş kanunu müjdesi bekliyor

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, bir Öğretmenlik Iş Kanunu’nun olmamasının yasal açıdan haylazlık, mesleki açıdan ise yoksunluk olduğunu söyledi.

Eğitim-Bir-Sen, eğitim çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek ve öğretmenlerin iş kanunu talebini dile getirmek nedeniyle Öğretmenlik Iş Kanunu vaatte kalmasın, yaşam bulsun” çağrısıyla 81 ilde meslek zamanlı olarak basın açıklaması düzenledi.

Adana’da Eğitim-Bir-Sen hizmet binasında gerçekleştirilen basın açıklamasını Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer yaptı.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nü buruk kutladıklarını ifade eden Başkan Sezer, Türkiye’de devlete ait ve özel eğitim kurumlarında fiilen görev yapan 1 milyon 200 bin öğretmen varken, öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine dek öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan bir Öğretmenlik Iş Kanunu’nun olmamasının hukuki açıdan tembellik, mesleki açıdan ise yoksunluk olduğunu söyledi.

Öğretmenin etkinliğini artıracak, itibarını yükseltecek bir meslek kanununun hayata geçirilmesi için tek eksiğin kanunun çıkarılmasını hızlandıracak irade olduğunu vurgulayan Sezer; “11. Kalkınma Planı’nda da Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu’nda da yer bahşedilen Öğretmenlik meslek kanununun çıkarılması noktasında maksat ve kararlılığın kamuoyuna deklare edilmesinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, bugüne kadar kamuoyuna net, açık ve muhakkak bir içerik paylaşımı üretilmiş değildir. Millî Eğitim Bakanlığı’nca yürütülen egzersiz, hazırlanan kroki, öngörülmüş bir tasarı mutlaka ilk önce yetkili sendika Eğitim-Bir-Sen almak üzere, paydaşlarla iş birliği içinde ele alınarak olgunlaştırılmalıdır” dedi.

PISA’da yüksek performans bildiren eğitim sistemlerinin çoğunda, öğretmenlere daha yüksek maaş verilmesi, eğitim geçmişinin daha pozitif önemsenmesi, hoca niteliğinin artırılması ve öğretimin iyileştirilmesi odaklı eğitim harcamalarının payının daha pozitif olması eğilimi bulunduğuna dikkat çeken Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili önerge ve taleplerini şöyle sıraladı:

“Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik gibi hileli ve çözüm yerine sorun üreten uygulamaları ortadan kaldırmayan bir düzenlemenin meslek kanunu niteliği kazanamayacağına inanıyoruz.

Resmî eğitim kurumlarındaki tüm öğretmenlerin kadrolu istihdamını emredici şekilde düzenlemeyen bir kanunun, öğretmene itibarını korumada yetkisiz olacağını hatırlatıyoruz.

Öğretmenlerin mesleki ilerlemelerini sağlayacak şekilde kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesinin iş kanunu iddiasının ispatı için durum olduğunu düşünüyoruz.

İstihdamda güçlük çekilen bölgeler başta almak üzere, gerekli hizmet gibi dayatmalara son verecek, öğretmeni motive ve teşvik etmeye, imkânlar, fırsatlar ve artırımlı haklarla ödüllendirmeye dair hükümlerin mesleği özendirmeye, mesleği yürütenleri güçlendirmeye ilişkin ön şart olduğunu biliyoruz.

Öğretmenlerin atamadan yer değiştirmeye, yetişmeden gelişmeye, eğitim imkânlarından kariyer fırsatlarına, ehliyetten liyakate her konuda belirsizlikten, ayrımcılık ya da ayrıcalık kusurlarından kurtarmaya dönük hükümler meslek kanununun olmazsa olmazıdır.

Eğitim ve öğretim süreçlerindeki vazgeçilmez unsurlardan biri olan eğitim kurumu yöneticiliği ve eğitim liderliği konusu bir sorun olarak değil, bir konum olarak meslek kanunu dahilinde düzenlenmeli, yöneticilik ve liderlik süreçlerine katılım, bu pozisyonlardaki parasal, sosyal ve özlük hakları da mutlaka kanuni bir yardım ve güvenceyle tanımlanmalıdır.

Öğretmenin itibarının, statüsünün, hak ve imkânlarının, fırsat ve yetkilerinin artırılmasına takviye yapılması gereken Öğretmenlik Iş Kanunu, öğretmenlerin ve eğitim kurumu yöneticilerinin finansal haklarında, yargı, yetki, mesuliyet ve toplumsal beklenti ekseninde gerçekleştirilmesi zaruri görünen artış gerekliliği, halk maliyesi dengesi, bütçe olanakları vb. bahanelerin arkasına sığınılmadan çıkarılmalıdır. Aksi halde, eğitimde istenilen başarının sağlanamayacağı, meslek kanunundan beklentinin karşılanamayacağı bilinmelidir.

Salgın süreci, okulun da öğretmenin de değerini; yokluğunun, eksikliğinin telafi edilemez niteliğini, toplumsal yapının ana direklerinden biri olduğu gerçeğini bir defa daha ortaya koymuştur. Salgın nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerinde tanıdık ve alışılagelen usullerin gerekli olarak terk edilmesi, öğretmenlerimizin fedakârlıkları, azimleri, çabaları olmasa, bu engebeli sürecin, öğrenme kayıpları başta elde etmek üzere, telafisi olası olmayan zararlara sebebiyet vereceğini bugün çok net görebiliyoruz.”

24 Kasım’da öğretmenlere verilebilecek en büyük müjde

Öğretmenlik Meslek kanunuyla ilgili senelerdir çalıştıklarına vurgu yapan Başkan Sezer; daha önce ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmene destek kanunu olmalı’ üstteki başlığıyla “Öğretmenlik Iş Kanunu İhtiyaç ve Öneriler” başlıklı raporu kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatarak,”Ilk Olarak resmî ya da özel öğretim kurumu ayrımı yapmaksızın bütün öğretmenleri kapsayacak, öğretmenlik mesleğinin bütün boyutlarını ele alacak bir hukuki düzenlemeye duyulan gereksinim konusunda geniş bir toplumsal mutabakatın varlığı herkesçe kabul edilmelidir. Bu mutabakatın yardımcı bir netice doğurması, iş kanununun ‘öğretmenlerin statüsünü, toplumsal itibarını yükseltebilecek, haklarda kazanç sağlayacak, alıştırma şartlarını iyileştirecek, şiddeti de önleyecek’ türden bir içerikle uygulamaya konulmasıyla mümkündür” dedi.

Eğitim çalışanlarının, yılda bir gün iltifat cümleleriyle geçiştirilen anma günlerini beklemediğini söyleyen Mehmet Sezer açıklamasını “24 Kasım’da öğretmenlerimize verilebilecek en büyük müjde, haklarını koruyup geliştirecek, egzersiz şartlarını iyileştirecek, uğradıkları şiddeti önleyecek, sorunlarına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını yargı ettiği yere taşıyacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun TBMM gündemine getirilmesidir. Zaman, vaatleri gerçeğe transformasyon, hedefleri sonuca ulaştırma zamanıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, öğretmenlik meslek kanunun bir an önce hayata geçirilmesi umuduyla tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, Öğretmenlik Meslek Kanunu vaatte kalmasın, hayat bulsun” diyerek tamamladı.

By Admin

https://escortantalya.xyz bursa escort/ antalya escort/ antalya escort antalya escort